Chiziqli tenglamani yechish

Yagona natijani ko'rsatish