Erkin iqtisodiy zonalar rivojlanish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish

Yagona natijani ko'rsatish