Iqtisodiy qaror qabul qilishda tavakkal

Yagona natijani ko'rsatish