Kvant sonlari va elektron konfiguratsiyasi o'rtasidagi munosabat

Yagona natijani ko'rsatish