Yechish uchun chiziqli regressiyani qo'llashning amaliy imkoniyatlari prognozlash vazifalari

Yagona natijani ko'rsatish