Abu Nasr Forobiyning falsafiy qarashlari

1,000.00 UZS

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 9 bet

Hajmi: 26.70 kB

Kategoriya:

Reja:
I. Kirish.
II. Asosiy qism:
1. Abu Nasr Forobiy – “Sharq Aristoteli”.
2. Forobiy yaratgan falsafiy tizim va uning asrlarida axloqiy falsafa.
3. Forobiyning ontologik qarashlari.
4. Forobiyning “Fozil shahar aholisining fikrlari” asaridagi falsafiy fikrlar.
III. Xulosa.