Afsona va rivoyatlar

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 16.90 kB

Bo'lim:

Afsonalar dunyodagi deyarli hamma xalqlar og’zaki ijodining eng qadimgi, aziz va ommaviy janrlaridandir. Ularda tarixiy hayotda ro’y bermagan bo’lsa-da, ro’y berishi mumkin bo’lgan voqealar hikoya qilinadi. Badiiy to’qima bu janr asarlarning asosiy xususiyati hisoblanadi. Shuning uchun olimlar afsonalarning ayrimlarini ertaklarga tenglashtirganlar. Ayrim afsonalar esa miflarga o’xshab ketadi. Bunday namunalarda biror narsa-predmetning paydo bo’lishi, rasm-rusum yoki odatlarning boshlanishi haqida ma’lumot beriladi.