Antimonopol boshqaruv va davlatlarning monopoliyaga qarshi qonunchiligi (AQSH va O’zbekiston misolida)

8,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 25 bet

Hajmi: 77.50 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA:

KIRISH
I BOB. Monopoliyaning vujudga kelishi va uning tasniflari
1.1. Monopoliyaning vujudga kelishi va uning iqtisodiy asoslari
1.2. Monopoliya turlari va ularning tasniflari
1.3. Monopol tarmoqqa kirish to’siqlari
1.4. Monopoliyaning ijobiy va salbiy jihatlari
II BOB. Jahon tajribasida antimonopol siyosat. AQSH va O’zbekistonda monopoliyaga qarshi qonunchilik
2.1. Antimonopol siyosatning vujudga kelishi va sabablari
2.2. AQSHning antimonopol siyosati va monopoliyaga qarshi qonunlar
2.3. Mustaqillik davrida O’zbekistonning antimonopol siyosati va uning samarasi
XULOSA
Takliflar
Foydalanilgan adabiyotlar