Asalarichilik faoliyatini rivojlantirish maqsadida shakar sotib olish uchun biznes reja

9,900 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga o’rtacha 1 400 kg mahsulot ishlab chiqarish;
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar: asal miqdori;
O’rtacha yillik daromad: 26 600 000.00 so’m;
Biznes reja 8 betdan iborat;
Hajmi: 220.0 kB.

Biznes reja quyidagi tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi:
1. Tadbirkor to’g’risida qisqacha ma’lumot
2. Maxfiylik memorandumi
3. Loyihaning asosiy maqsadi va yo’nilishlari
4. Bozor iqtisodiyotining tahlili
5. Kredit mablag’larini maqsadli sarflanishi
6. Ishlab chiqarish rejasi
7. Moliyaviy rejalar
8. Xulosa, kredit qaytarish grafigi

LOYIHANING MAQSADI
Korxona asalarichilik yo’nalishida tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanadi.
Asal mahsulotlari mahalliy bozorga asosan qo’shni tumanlardan keltirilayotganligi sababli tadbirkor mahalliy bozorni ushbu turdagi mahsulotlar bilan ta’minlashni o’z oldiga maqsad qilib qo’ydi.
Shuning uchun korxona bank filialidan uzoq muddatli qarz mablag’laridan foydalangan holda asal mahsulotini yetishritish uchun kerakli mahsulotlarni sotib olib, mahalliy bozordagi mahsulotlar tannarxini kamaytirish, bu orqali mahsulot sotish siklini tezlashtirish hisobiga mahsulot bozor narxini kamaytirish evaziga hududda sog’lom raqobatni vujudga keltirish orqali o’z tadbirkorlik faoliyatini kengaytirishni o’z oldiga maqsad qilib qo’ydi va ushbu loyihani ishlab chiqdi. Loyihani amalga oshirish uchun korxonaga 36 oy muddatga 5 000 000 (besh million) so’m miqdorda kredit zarur, korxona o’z maqsadlariga erishish uchun sotib olinishi lozim bo’lgan uchinchi shaxs kafilligi evaziga qarz mablag’laridan foydalanishi mumkin.