Asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlar va ularni hisoblash

6,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 26 slayd

Hajmi: 368.00 kB

Reja:
1. Milliy iqtisodiyotni tahlil qilishda qo’llaniladigan asosiy ko’rsatkichlar.
2. Yalpi ichki mahsulot tushunchasi va uni hisoblashning asosiy shartlari.
3. YaIMni ishlab chiqarish uslubida aniqlash.
4. YaIMni xarajatlar bo’yicha hisoblash.
5. YaIMni daromadlar bo’yicha hisoblash.
6. Milliy hisobchilik tizimidagi boshqa ko’rsatkichlar va ular o’rtasidagi nisbat.
7. Nominal va real YaIM.
8. Asosiy makroiqtisodiy ayniyatlar.