Atamalar va kasb-hunar so’zlarining ma’noviy-vazifaviy xususiyatlari

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 bet

Hajmi: 20.80 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Atamalar va kasb-hunarga oid so’zlar leksik birlik sifatida.
2. Atamalar ma’nosidagi chegaralanganlik va ularning baynalmilallik xususiyati.
3. Kasb-hunarga oid so’zlarning vazifaviy uslublarda qo’llanilishi.
4. Kasb-hunarga oid so’zlarning ilmiy va rasmiyuslublardagi vazifasi.