Audio-video texnikalarni ta’mirlash faoliyatini tashkil etish

19,990 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga 1 440 dona audio-video texnikalarini ta’mirlash;
Ko’rsatiladigan xizmatlar: audio-video texnikalarini ta’mirlash;
O’rtacha yillik daromad: 36 000 000.00 so’m;
Biznes reja 25 betdan iborat;
Hajmi: 121.0 kB.

Biznes reja quyidagi tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi:
1. Maxfiyligini ta’minlash memorandumi
2. Kirish
3. YaTT xaqida ma’lumot.
4. Loyiha rahbari haqida ma’lumot.
5. Loyihaning asosiy maqsadi.
6. Faoliyat rejasi.
7. Loyiha qiymati.
8. Moliyalashtirish rejasi.
9. Ish rejasi.
10. Iqtisodiy ko’rsatgichlar.
11. Pul oqimining harakati.
12. Xulosa.

Rejalar uchun sharh
1. Tadbirkorlik sub’ektlarini tijorat sirini ta’minlash.
2. Faoliyat tashkil etish yoki kengaytirishda asosli hujjatlar to’g’risida.
3. Tashkil etilishi, rahbari, malakasi, faoliyat turlari to’g’risida.
4. G’oya,fikr, munosabat, takliflarni amalga oshirish harakatidagi shaxs.
5. Ishlab chiqilgan loyihani maqsadidi, vazifasini, foydalik taraflari yo’nalishi.
6. Loyihani amalga oshirishda, har bir yo’nalishni rejalashtirish.
7. Loyiha amalga oshirishda barcha xarajatlarni jamlamasi.
8. Rejalashtirilayotgan faoliyat yo’nalishini xarajatlarga pul mablag’larini taqsimlash.
9. Loyihani amalga oshirishda bajariladigan ishlarni aniqlash, rejalashtirish.
10. Loyiha amalga oshirilgandan so’ng, undan olinadigan iqtisodiy natijalar.
11. Amalga oshirilgan faoliyat natijasida xarajat va tushumlarni yillik ko’rsatkichi.
12. Xulosada ushbu faoliyat turini amalga oshirish natijalarini, ko’rsatib o’tish, ta’riflash.