Auditning turlari, xillari va shakllari. Audit va taftish

2,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 12 bet

Hajmi: 29.50 kB

Auditorlik faoliyatiga oid me’yoriy hujjatlar va maxsus adabiyotlarni tahlili auditni quyidagi turlarga bo’lish mumkinligini keltirib chiqaradi: operatsion audit, muvofiqlilik (moslik) auditi va moliyaviy hisobot auditi.
Operatsion audit – korxona xo’jalik mexanizmining alohida bo’limlari faoliyatini, ularning samaradorliligi, ishonchliligi va boshqaruv uchun foydaliligini baholash maqsadida amalga oshiriladigan tekshiruvdir.