Avtomobil boshqarishni o’rgatish. Avtomaktab tashkil etish

19,900 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga o’rtacha 1 123 ta o’quvchini avtomobil boshqarishga o’qitish;
Ko’rsatiladigan xizmatlar: BC, B, D toifalarida haydovchilarni tayyorlash;
O’rtacha yillik daromad: 583 888 000.00 so’m;
Biznes reja 40 betdan iborat;
Hajmi: 159.0 kB.

MUNDARIJA:
1. Kirish.
2. Qarz oluvchining qisqacha ta’rifi.
3. Loyihaning asosiy maqsadi va yo’nalishi.
4. Loyihani amalga oshirishda qonuniy va me’yoriy hujjatlar.
5. Bozor holatining tahlili.
6. Ishlab chiqarish rejasi.
7. Tashkiliy reja.
8. Moliyaviy reja.
9. Tavakkalchilik va loyihaning samaradorligi.
10. Moliyaviy natija.
11. Pul mablag’larini harakati.