Baliqchilikni rivojlantirish

8,900 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga o’rtacha 12 500 kg chavoq tolstolob, 5 000 kg sazan va 3 750 kg amur baliqlari yetishtirish;
Ichlab chiqariladigan mahsulotlar: chavoq tolstolob, sazan va amur baliqlari;
O’rtacha yillik daromad: 84 375 000.00 so’m;
Biznes reja 9 betdan iborat;
Hajmi: 255.00 kB.

MUNDARIJA
1. Kirish
2. Xususiy korxona to’g’risida ma’lumot
3. Moliyalashtirish manbalari
4. Loyihaning mazmuni
5. Loyihani amalga oshirishdagi asosiy omillar
6. Kredit mablag’larining ishlatilishi
7. Tadbirkorning baliqchilik bilan shug’ullanish joyi
8. Muhandislik kommunikasiyalari bilan ta’minlanganligi
9. Ishlab chiqarish programmasi
10. Mahsulotlarga bo’lgan talab, taklif va ehtiyoj bozori
11. Tadbirkorning faoliyati davomida kutilayotgan xarajatlar
11.1. Ozuqa mahsulotlarini sotib olish xarajatlari
11.2. Ish haqiga sarflanadigan xarajatlar
11.3. Kommunal to’lovlari
11.4. Marketing xarajatlari
11.5. To’liq bo’ladigan xarajatlar
11.6. Kreditni qaytarish jadvali
12. Pul oqimlari to’g’risida hisobot