Bank tizimi va uning iqtisodiyotda tutga o’rni

9,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 21 bet

Hajmi: 56.70 kB

Format: DOCX

Mundarija:
KIRISh
I-BOB. O’zbekiston Respublikasida bank tizimining rivojlanishi va hozirgi kundagi ahvoli
1.1. Bank tizimini erkinlashtirish
1.2. Bank tizimini erkinlashtirishdagi ahamiyatli o’zgarishlar
II-BOB Respublikadagi bank tizimining makroiqtisodiyotda tutgan o’rni
2.1 Bank tizimida pul-kredit siyosati
2.2 Banklarning ichki iqtisodiy muhit bilan bog’liq kredit risklari
III-BOB. Xorij bank tizimlari (Markaziy banklar misolida)
XULOSA
Foydalanilgan adabiyotlar