Bino qurish va avtomobillarni ta’mirlash faoliyatini tashkil etish

14,990 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga 48 dona avtomobillarni ta’mirlash;
Ko’rsatiladigan xizmatlar: avtomobillarni ta’mirlash;
O’rtacha yillik daromad: 19 200 000.00 so’m;
Biznes reja 33 betdan iborat;
Hajmi: 149.0 kB.

Biznes reja quyidagi tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi:
1. Maxfiyligini ta’minlash memorandumi.
2. Kirish.
3. Yatt haqida ma’lumot.
4. Loyiha rahbari haqida ma’lumot.
5. Loyihaning asosiy maqsadi.
6. Faoliyat rejasi.
7. Loyiha qiymati.
8. Moliyalashtirish rejasi.
9. Ish rejasi.
10. Iqtisodiy ko’rsatgichlar.
11. Pul oqimining harakati.
12. Xulosa.

Rejalar uchun sharh
1. Tadbirkorlik sub’ektlarini tijorat sirini ta’minlash.
2. Faoliyat tashkil etish yoki kengaytirishda asosli hujjatlar to’g’risida.
3. Tashkil etilishi, rahbari, malakasi, faoliyat turlari to’g’risida.
4. G’oya, fikr, munosabat, takliflarni amalga oshirishda jamlab harakatdagi shaxs.
5. Ishlab chiqilgan loyihani maqsadidi, vazifasini, foydalik taraflari yo’nalishi.
6. Loyihani amalga oshirishda, har bir yo’nalishni rejalashtirish.
7. Loyiha amalga oshirishda barcha xarajatlarni jamlamasi.
8. Rejalashtirilayotgan faoliyat yo’nalishini xarajatlarga pul mablag’larini taqsimlash.
9. Loyihani amalga oshirishda bajariladigan ishlarni aniqlash, rejalashtirish.
10. Loyiha amalga oshirilgan so’ng, undan olinadigan iqtisodiy natijalar.
11. Amalga oshirilgan faoliyat natijasida xarajat va tushumlarni yillik ko’rsatkichi.
12. Xulosada ushbu faoliyat turini amalga oshirish natijalarini ko’rsatib o’tish, ta’riflash.