Biosfera

5,499 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 15 slayd

Hajmi: 819.00 kB

Inson borki atrof muxitda kechayotgan voqealarga qara olmaydi. Qadimdan inson o’z foydasi yo’lida tabiiy resurslardan foydalanish natijasida biosferaga ancha zarar keltirib ulgurgan, bu salbiy oqibatlar XIX asr oxiri XX asr boshlarmdan atrof muxitga o’z salbiy natijasini ko’rsata boshlagan.
Bazi bir resurslardan foydalanish natijasida zaxarli chiqindilar chiqib ulari yo’q qilishni iloji yo’qligi sababli biosferada muvozanat buzilishi oqibatini olib keldi, bu salbiy oqibatlar olimlarni etiborini tortmasdan qolmadi bularga V.I.Vernadskiy, Ezyuss, J.B.Lamark va boshqalar bu tadqiqotlarni bugungi namoyishimizda ko’ramiz.