Buxgalteriyada tovarlar hisobini yuritish

1,000 so'm

Test haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 ta

Testlar soni: 5 ta

Testda keltirilgan javoblar soni: 4 ta

Format: DOCX, XLSM

Hajmi: 57.20 kB

Buxgalteriya hisobi bo’yicha tuzilgan test savollari firma foliyatida moliyaviy hisobni o’rganvchilar,
talabalar hamda o’z bilimlarini mustahkamlovchi mutaxasislarga mo’ljallangan bo’lib, buxgalteriya jarayonlarida
sodir bo’ladigan har bir jarayon uchun alohida tuzilgan. Test 5 ta savoldan iborat.

Ushbu testda quyidagi savollar hamda ular bo’yicha javoblar keltirilgan:
Xo’jalikdagi tovarlar qaysi schetlarda aks ettiriladi?
Xo’jalikda tovarlarni sotishdan shakllangan daromad qaysi schetda yuritiladi?
Sotilgan tovarlarni tannarxi qaysi schetda yig’iladi?
Tovarlarning sotilishi qaysi schetda aks etadi?
Tovarlar reklamasi uchun harajatlar kaysi schetda yuritiladi?