Byudjet – soliq siyosati

1,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 6 bet

Hajmi: 28.90 kB

Bo'lim:

Reja:
1. Byudjet –soliq siyosatining mohiyati va usullari.
2. Davlat xarajatlari, soliq va balanslashgan byudjet multiplikatorlari.
3. Diskret va nodiskret fiskal siyosat. Byudjet taqchilligi va ortiqchaligi.
4. O’zbekiston Respublikasi byudjet-soliq siyosati va jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida uning xususiyatlari.