Byudjet – soliq siyosati

3,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 44.50 kB

Reja:
1. Byudjet –soliq siyosatining mohiyati va usullari.
2. Davlat xarajatlari, soliq va balanslashgan byudjet multiplikatorlari.
3. Diskret va nodiskret fiskal siyosat. Byudjet taqchilligi va ortiqchaligi.
4. O’zbekiston Respublikasi byudjet-soliq siyosati va jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida uning xususiyatlari.