D.I.Mendeleyevning elementlar davriy qonuni va kimyoviy elementlar davriy sistemasi

2,999 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 14.40 kB

Reja:
1. D.I.Mendeleyevning davriy qonuni
2. Davriy sistema va uning tuzilishi
3. Davriy sistemada element atomlarining xossalarini o’zgarishi.