Detallarning frontal oroyeksiyasi

3,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 8 bet

Hajmi: 166.00 kB

Bo'lim:

Sirkul yordamida chiziladigan egri chiziqlar. Sirkul yordamida aylanalar oval va ovaidlar egri chiziqlar chiziladi. Oval xar xil radiusli aylana yoylaridan tuzilgan yopiq va ravon egri chiziq bo’lib shaklan O xarfiga o’xshaydi. Bunday ovallar ovaid deyiladi…