Difraksiya

4,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 12 slayd

Hajmi: 496.00 kB

Reja:
1. Frenel difraksiyasi.
2. Fraungofer difraksiyasi.
3. Gyuygens – Frenel prinsipi. Frenel sohalari.
4. Optik asboblarning ajrata olish qobiliyati. Reley kriteriyasi.
5. Rentgen nurlarining turlari va ularning difraksiyasi.
6. Vulf-Breg formulasi.
7. Rentgenospektroskopiya. Rentgenostrukturaviy analiz.
8. Rentgenostrukturaviy analiz yordamida faza o’zgarishini tadqiq etish.
9. Golografiya tushunchasi.