Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi va integral

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 3 bet

Hajmi: 175.00 kB

Bo'lim:

80-rasmda tasvirlangan figurani ko’rayllik. Bu figura quyidagi Ox o’qdagi [a; b] kesma bilan, yuqoridan musbat qiymat qabul qiladigan y=f(x) uzluksiz funksiyaning grafigi bilan, yon tomonlardan esa x=a va x=b to’g’ri chiziqlarning kesmalari bilan chegaralangan. Bunday figurani egri chiziqli trapetsiya deyiladi.