Elektr zanjirning bir qismi uchun Om qonuni

6,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 9 slayd

Hajmi: 1.00 MB

Format: .pptx

To’k kuchining kuchlanish va qarshilikka bunday ko’rinishdagi bog’liqlikga zanjirining bir qismi uchun Om qonuni deyiladi. Bu qonun quyidagicha ta’riflanadi. Zanjirning bir qismidan o’tayotgan to’kning kuchi o’tkazgich uchlaridagi kuchlanishga tog’ri proporsional va o’tkazgichning qarshiligiga teskari proporsionaldir.

R = p-l\s

O’tkazgich bo’ylab zaryadlarning harakatlanishi uchun o’tkazgich uchlarida potensiyallar ayirmasining bo’lishi , boshqacha qilib aytganda o’tkazgich ichida maydon bo’lishi shart. O’tkazgich uchlaridagi potensiyallar ayirmasi elektrostatikadan farqli ravishda kuchlanish deyiladi va u “ U “ xarfi bilan belgilanadi. Zaryadlarning o’tkazgich bo’ylab ko’chishda o’tkazgichdagi elektr maydon kuchlari ish bajaradi.