Erkin iqtisodiy hududlar tashkil qilishning jahon amaliyoti

17,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 95 bet

Hajmi: 182.00 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA
KIRISh
I BOB. Erkin iqtisodiy hududlar to’g’risida umumiy tasnif
1.1. Erkin iqtisodiy hududlar tushunchasi, mohiyati va turlari
1.2. Erkin iqtisodiy hududlar faoliyat ko’rsatish tamoyillari va huquqiy asoslari
II BOB. Erkin iqtisodiy hududlarni tashkil qilishning jahon amaliyoti
2.1. Erkin iqtisodiy hududlar tashkil qilishning Turkiya tajribasi
2.2. Xitoy Xalq Respublikasida tashkil etilgan erkin iqtisodiy hududlar faoliyatining umumiy asoslari
2.3. Hindiston erkin iqtisodiy hududlarining o’ziga xos xususiyatlari
III BOB. Erkin iqtisodiy hududlar istiqbolini belgilash muammolari va ularni bartaraf etishning asosiy yo’nalishlari
3.1. Erkin iqtisodiy hududlarga investisiyalarni jalb qilish muammolari va ularga beriladigan imtiyozlar
3.2. O’zbekiston Respublikasida erkin iqtisodiy hududlar tashkil qilish muammolari va rivojlantirish istiqbollari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR