“Esdalik buyumlar” yo’nalishi bo’yicha xunarmandchilik buyumlari tayyorlashni tashkil etish biznes rejasi

13,999 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga 864 m.kv miqdorda esdalik buyumlar tayyorlash;
Ishlab chiqariladigan mahsulotlar: turli tabiiy va sun’iy materiallardan har xil rangda tayyorlangan esdalik va sovg’a buyumlari: kamar, nishonlar, tasbeh, guldastalar, floristika, ikebana va boshqa buyumlar. ;
O’rtacha yillik daromad: 92 160 000.00 so’m;
Biznes reja 14 betdan iborat;
Hajmi: 725.00 kB.

Ushbu biznes reja hunarmandchilikni rivojlantirish orqali ichki bozorni to’liq ushbu mahsulotlar bilan ta’minlagan holda, mazkur mahsulotlarga qiziqish bildirgan qo’shni davlatlariga eksport qilishni o’z oldiga asosiy vazifa qilib qo’ygan tadbirkorlar uchun mo’ljallangan.
Biznes rejaning asosiy yo’nalishi bu turli tabiiy va sun’iy materiallardan har xil rangda tayyorlangan esdalik va sovg’a buyumlari: kamar, nishonlar, tasbeh, guldastalar, floristika, ikebana va boshqa buyumlar.

Biznes rejaning tarkibiy qismi:
1. Hunarmand to’g’risida umumiy ma’lumot
2. Loyihani asosiy mazmuni
3. Marketing yondashuv
– Segmentlarni aniqlash
– Raqobatchilar tahlili
– Marketing majmui «4-R»
– Marketing matritsasi
– CWOT tahlili
4. Loyihalashtirish va texnologiya
– Texnologiyalarni ishlab chiqarish quvvati
5. Ko’zda tutilayotgan xarajatlar
-Ko’zda tutilgan xarajatlar
-Ishchilar grafigi
-Sotuvdan tushgan tushum hajmi
-Pul oqimi
6. Moliyaviy reja
7. Xulosa
8. Olingan kreditni qaytarish grafigi