Etika fanining predmeti, mohiyati, uning asosiy belgilari va tuzilmasi

1,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 12 bet

Hajmi: 29.10 kB

Reja:
1. Etika axloq haqidagi nazariya. Axloqning umuminsoniy va milliy, tarixiy va konkret, dialektik va ijtimoiy xarakteri.
2. Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy yuksaltirishda, shaxsni kamol toptirishda axloqning roli.
3. Etika va boshqa sosial fanlar. Axloq va din. Islom Karimovning “O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” asarida bu muammolarning talqini.