Falsafaning predmeti, mazmun va mohiyati, jamiyatdagi roli

5,999 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 18 slayd

Hajmi: 159.00 kB

Bo'lim:

«Falsafa» tushunchasi – yunoncha phileo – sevaman va sophia – donolik so’zlaridan kelib chiqqan bo’lib, mazkur atamaning dastlabki ma’nosini donolikka muhabbat deb talqin qilish mumkin.