Fizikaning rivojlanish tarixidan ma’lumotlar

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 bet

Hajmi: 11.30 kB

Bo'lim:

Fizik jarayonlar juda qadim zamonlardan buyon, hattoki eramizdan oldin ham odamlarning diqqat markazida bo`lgan. Moddalarning atomlardan tashkil topganligi to`g`risidagi talimot Demokrit, Epikur, Lukretsiylar tomonidan olg`a surilgan. Olamning geotsentrik sistemasi (Yer olamning markazi) haqidagi talimot Ptolemey tomonidan yaratilgan. SHuningdek eramizdan oldin qadimgi YUnonistonda ro`chag(tayanch) to`g`risidagi, yorug`likning to`g`ri chiziq bo`ylab tarqalishi va qaytishi, gidrostatikada Arximed qonunlari yaratildi. Elektr va magnit hodisalariga aloqadar bazi sodda hodisalar kuzatildi. Bularning barisi eramizdan oldingi to`rtinchi asrda Aristotel tomonidan umumlashtirib yagona sistemaga solindi.