Geometriyani o’rganishda fikrlar ketma-ketligi va bog’liqligi

2,000 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 2 bet

Hajmi: 14.50 kB

Bo'lim:

Shu paytgacha qator geometrik shakllar va ularning xossalari bilan tanishib chiqdik. Masalan, o’tgan mavzuda vertikal burchaklar bilan tanishdik va ularning o’zaro teng bo’lishini ko’rsatdik. Eslasangiz, bu xossa bilan shunchaki tanishmasdan, uni isbotladik. «Vertikal burchaklar teng» degan tasdiqning to’g’riligini mulohaza yuritish orqali asosladik. Bu «isbot» tushunchasi bilan ilk bor tanishishimiz bo’ldi.