Globallashuv sharoitida transmilliy korporatsiyalarning xalqaro iqtisodiy munosabatlardagi roli va rivojlanish tendensiylari (AQSh va Yaponiya misolida)

9,890 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 85 bet

Hajmi: 491.0 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
I bob Globallashuv va transmilliy korporatsiyalarning nazariy asoslari va rivojlanish bosqichlari
1.1. Jahon iqtisodiyotida baynalmilallashuv, transmilliylashuv va globallashuv jarayonlari
1.2. Transmilliy korporatsiyalarning vujudaga kelishi omillari va rivojlanish bosqichlari
II bob. Jahon iqtisodiyotida rivojlangan TMKlarning zamonaviy holatini analitik tahlili
2.1. Rivojlangan davlatlardagi TMK larning tarkibiy tuzilishi va ularning tahlili (AQSh va Yaponiya misolida)
2.2. Top-20 TMKlar daromadining Jahon YaIMga ta’sirini regression tahlil orqali ekonometrik modellashtirish
2.3. Jahon Yalpi ichki mahsulotini Vaqt qatorlari ekonometrik modeli asosida bashorat qilish
III.bob O’zbekiston iqtisodiyotidagi TMKlar faoliyatining zamonaviy holati va rivojlanish istiqbollari
3.1.O’zbekistonda Respublikasida faoliyat yuritayotgan TMKlarning joriy holati
3.2. O’zbekiston iqtisodiyotiga TMKlarni jalb qilish va ularning faoliyatini yanada rivojlantirish yo’nalishlari
Xulosa
Ilovalar