Institutsional iqtisodiy nazariyadi davlat

6,499 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 17 slayd

Hajmi: 1.92 MB

Reja:
1-bob. INSTITUTSIONAL IQTISODIYOTNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI
1.1. Institutsional nazariyalarning paydo bo’lishi va rivojlanishi tarixi
1.2. Neoinstitutsional nazariya rivojlanishining asosiy bosqichlari va yo’nalishlari
2-bob. O’zbekistonda amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar va unda Davlatning institutsional tashkilot sifatidagi roli
2.1. Institutsional islohotlar va institutlarning o’zaro bog’liqligi
2.2. Institutsional islohotlar davrida davlat funksiyalari
2.3. O’zbekistonda amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar
Xulosa.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.