Investitsiya loyihalarni kreditlash

1,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 4 bet

Hajmi: 18.00 kB

Investitsiya loyihalarni kreditlash
Investitsiya loyihalarni kreditlash jarayoni ishlab chiqarish va o’zga ob’ektlar maromida faoliyat yuritishi uchun zarur bo’lgan qurilish, qayta qurish yoki texnikaviy qurollashtirish loyihalarni bank tomonidan baxolash, kredit berish va uni monitoring qilishdan iborat. Kredit resurslar hisobiga jihoz-uskunalar, materiallar, yangi mahsulotlar namunasi, boshqa moddiy boyliklar va texnologiyalar importi nazarda tutilib, ular ishlab chiqarishni kengaytirish va eksportga mo’ljallangan mahsulot sifatini yaxshilash, shuningdek, O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyatida ishlatish uchun mo’ljallangan. Bunda, qarzdor kredit hisobiga olingan jihox-uskunalarni o’z vaqtida yig’ib ishga tushirishi, ushbu loyihada nazarda tutilgan ishlab chiqarish hajmi va boshqa ko’rsatkichlarga yerishishi va kredit resurslarni samarali ishlatishi shart. Bunda, kreditni qoplash uchun asosiy manba amalga oshirilgan loyiha doromadlari va qarzdorning boshqa xo’jalik faoliyat turlari hisobiga amalga oshiriladi.