Iqtisodiy o’sish va rivojlanayotgan mamlakatlardagi o’zgarishlar

13,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 44 bet

Hajmi: 520.00 kB

Format: DOCX

Mundarija
Kirish
I Bo’lim. Iqtisodiy o’sish tushunchasi, uning maqsadi, asosiy omillari va modellari
1.1. Iqtisodiy o’sishning turlari va maqsadlari
1.2. Iqtisodiy o’sish modellari
1.2.1 Iqtisodiy o’sishning neoklassik modeli
1.2.2. Iqtisodiy o’sishning keynsian modellari
1.3. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy tavsifi
II Bo’lim. Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o’sishning asosiy xususiyatlari va omillari
2.1. Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o’sishga beruvchi beruvchi muhim omillar (Rossiya va Malayziya misolida)
2.1.1. Rossiya iqtisodiyoti tahlili
2.1.2 Malayziya davlati iqtisodiyoti tahlili
2.2. Rossiya va Malayziya davlatlarida iqtisodiy o’sish va rivojlanishning istiqbollari
2.3. Iqtosodiy o’sishda O’zbekistonning yutuqlari va muammolari
2.3.1. O’zbekiston iqtisodiyoti tahlili
2.3.2. O’zbekistondagi iqtisodiy o’sishning Markaziy Osiyo davlatlari bilan o’zaro ta’siri
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati