Iqtisodiyot bo’yicha GLOSSARY (testlar va krossvordlarda foydalanish uchun)

2,900 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 7 bet

Hajmi: 18.20 kB

Ishsizlik – bu ishlaydigan aholining bir qismi ish topolmaydigan ijtimoiy-iqtisodiy hodisa.
Byudjet taqchilligi – xarajatlarning daromaddan ortiqcha bo’lishi.
Byudjet profitsiti – daromadning xarajatlardan oshishi.
«Maqsad daraxti» – umumiy maqsadni amalga oshirishning ierarxik printsipiga asoslangan usul.
Jey egri chizig’i – valyuta devalvatsiyasi va savdo balansining yaxshilanishi o’rtasidagi vaqt oralig’i.
Devalvatsiya – milliy valyutaning qadrsizlanishi.
Damping siyosati – Bozordan past bo’lgan sun’iy narx siyosati. Ba’zi hollarda narxlar xarajatlar darajasiga tushishi mumkin.