Iqtisodiyotning real sektorida mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi

5,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 15 slayd

Hajmi: 100.00 kB

Reja:
1. Real sektorning iqtisodiyotda tutgan o’rni
2. Real sektor xavfsizligining funksional – tarmoq sohalari
3. Mustaqillik yillarida O’zbekistonda real sektorni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan tarkibiy o’zgarishlar
2. Jahon moliyaviy – iqtisodiy inqirozi sharoitida real sektorni qo’llab –quvvatlash borasida amalga oshirilgan chora – tadbirlar
3. Iqtisodiyotning real sektorida mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash yo’nalishlari