Ishlab chiqarish kuchlarining joylashishi va rivojlanishidagi xalqaro, milliy, mintaqaviy xususiyatlar

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 11 slayd

Hajmi: 99.80 kB

Reja:
1. Ishlab chiqarish, ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish to’g’risida tushuncha.
2. Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishning omillari.
3. Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish tamoyillari.
4. Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish nazariyalari.
5. Dunyo mamlakatlari bo’yicha ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishdagi o’ziga xosliklar.