Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarining mazmuni

5,990 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 21 slayd

Hajmi: 820.00 kB

Muqaddima.
I-bob. MA’NAVIYAT – INSONNING ULG’AYISh VA KUCh – QUDRAT MANBAIDIR.
1. Ma’naviyatni anglash.
2. Ma’naviyatni shakllantiradigan asosiy mezonlar.
3. Ma’naviy va moddiy hayot uyg’unligi.
II-bob. MUSTAQILLIK – MA’NAVIY TIKLANISh VA YUKSALISh.
1. Milliy g’oya va ma’navi hayot.
2. Ma’naviyat va jamiyatning yangilanishi.
3. Islohotlar va ularning ma’naviy mezoni.
III-bob. MA’NAVIYATGA TAHDID – O’ZLIGIMIZ VA KELAJAGIMIZGA TAHDID.
1. Globallashuv jarayonlari va ma’naviy tahdidlar.
2. Fikrga qarshi fikr, g’oyaga qarshi g’oya.
IV-bob. VATANIMIZ TARAQQIYOTINING MUSTAHKAM POYDEVORI.
1. Inson qalbiga yo’l.
2. Eng buyuk jasorat.
Xotima.