Jadidlarning ma’rifatparvarlik harakati va uning xalq ma’naviyatini yuksaltirishdagi tutgan o’rni. Xonliklar davri va qaramlik sharoitida ma’naviyat. Sovet totalitar tuzumi davrida ma’naviyat va iqtisodiy hayot

5,490 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 18 slayd

Hajmi: 234.00 kB

Reja:
1. Jadidchilik harakatining mazmuni va uning umumxalq ma’naviyatini ko’tarishdagi roli.
2. Jadidchilarning amaliy harakatlari va tarixiy taqdirlari haqida.
3. Mustamlakachilik va qaramlik yillarida milliy ma’naviyatga yetkazilgan zarar va uning oqibatlari.