Jahon iqtisodiyoti globallashuvning xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalari

15,990 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 78 bet

Hajmi: 527.0 kB

Format: DOCX

Mundarija:
Kirish
I bob. Globallashuvning nazariy va iqtisodiy asoslari
1.1. Globallashuv va zamonaviy jahon iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy xususiyatlari
1.2. Globallashuv va xalqaro iqtisodiy integrastiya jarayonlarining o’zaro bog’liqligi va ularning milliy iqtisodiyotga ta’siri
II bob. Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy tendenstiyalari
2.1. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida xalqaro korporastiyalarning o’rni
2.2. Kapital va ishchi kuchining xalqaro harakati
2.3 Jahon iqtisodiyotining globallashuvining tahdidlari
2.4 Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqiroz davrida xalqaro savdoning o’zgarish tendenstiyasi
III bob. Globallashuv jarayonida O’zbekiston iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo’nalishlari
3.1 Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining O’zbekiston iqtisodiyotiga ta’siri hamda uning oqibatlarini oldini olish yollari
3.2 Globallashuv jarayonida O’zbekistonning tashqi iqtisodiy faoliyatining rivojlanishi
Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
Ilova