Jahon iqtisodiyotida erkin iqtisodiy hududlar va ularning rivojlanish xususiyatlari

13,900 so'm

Diplom ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 76 bet

Hajmi: 120.00 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA:
Kirish.
I bob. Jahon iqtisodiyotida erkin iqtisodiy hududlarning tutgan o’rni va mohiyati.
1.1. Erkin iqtisodiy hududlarning vujudga kelish tarixi va rivojlanish bosqichlari.
1.2. Erkin iqtisodiy hududlarni shakllantirishning huquqiy va tashkiliy asoslari.
1.3. Erkin iqtisodiy hududlarning asosiy faoliyat yo’nalishlari.
II bob. Jahonning turli mintaqalarida erkin iqtisodiy hududlar faoliyati tahlili.
2.1. Yevropa qit’asidagi erkin iqtisodiy hududlar (Turkiya tajribasi).
2.2. Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida erkin iqtisodiy hududlar faoliyatining o’ziga xos xususiyatlari.
III bob. O’zbekistonda erkin iqtisodiy hududlarning yaratilishi istiqbollari.
3.1. Mamlakatimizda erkin iqtisodiy hududlar faoliyatini tartibga soluvchi me’yoriy-huquqiy hujjatlar bazasini takomillashtirish yo’nalishlari.
3.2. Koreya Respublikasining O’zbekistonga investisiya kiritishiga tahliliy munosabat.
3.3. Erkin iqtisodiy hududlarni tashkil topishi va uning asosiy ko’rinishlari.
3.4. Jahon mamlakatlarida erkin iqtisodiy hududlar faoliyatining o’ziga xos rivojlanish xususiyatlari.
3.5. Erkin iqtisodiy zonalar turlari.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.