Jahon moliya bozori: amaldagi holat va moliyaviy markazlar tahlili

3,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 11 bet

Hajmi: 61.80 kB

Bo'lim: Teg:

Referatda moliya bozorining iqtisodiyotda tutgan o’rni yoritilish bilan bir qatorda, jahon moliya bozori, uning amaldagi holati o’rganilgan va tahlil qilingan. Shuningdek, dunyoning yetakchi moliyaviy markazlari xususida fikrlar bayon etilgan, ularning qiyosiy tahlili amalga oshirilgan.
Jahon moliya bozori xalqaro kapital bozorining bir qismi bo’lib, turli mamlakatlardagi kreditorlar va qarz oluvchilarning kapitalga bo’lgan jami talab va taklifini o’zida mujassamlashtiradi.
Shu o’rinda moliya bozori va iqtisodiy o’sish o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni ta’kidlab o’tish lozim. Chunki moliya bozorining mavjudligini asosiy tamoyili iqtisodiy o’sishni jadallashtirish hisoblanadi.
Moliya bozori va iqtisodiy o’sishni quyidagi oddiy misol (investitsiylar) bilan tushuntirishga urunib ko’ramiz.