Jahon xo’jaligi to’g’risidagi iqtisodiy ta’limotlar

4,990 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 9 slayd

Hajmi: 294.00 kB

Reja:
1. Xalqaro mehnat taqsimoti rivojiga oid ta’limotlarning XX asrdagi xususiyatlari
2. Xalqaro kapital harakati va investitsiyalarga oid nazariyalar
3. Xalqaro valyuta munosabatlar
4. Jahonshumul iqtisodiy muammolar
5. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti to’g’risidagi nazariyalar
6. Insoniy rivojlanish konsepsiyasi