Janubiy Koreya ilmiy texnik va innovatsion salohiyati

14,900 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 34 bet

Hajmi: 578.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA:
KIRISH
I BOB. KOREYA RESPUBLIKASIDA ILMIY-TEXNIK BAZANI SHAKLLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI
1.1 Ilmiy-texnik bazani shakllantirishning nazariy asoslari
1.2 Koreya Respublikasida ilmiy-texnik bazani rivojlantirish bosqichlari
II BOB. KOREYA RESPUBLIKASIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI
2.1 Koreya Respublikasida fundamental fanlarni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar va kelgusida amalga oshirilishi belgilangan rejalar
2.2 O’zbekiston Respublikasida ilmiy-texnik bazani rivojlantirishning istiqbollari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

Kurs ishining dolzarbligi. Ma’lumki hozirgi kunga kelib ilmiy-texnik va innovatsion salohiyat mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega omillardan hisoblanadi. Xususan, islohotlar davrida yuzaga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda davlat ilmiy-texnika va innovatsiya siyosatining roli ortib bormoqda. Iqtisodiyotning ilmtalab tarmoqlarini rivojlantirish, yalpi ichki mahsulotning ilmiy sig’imini oshirish, qo’shilgan qiymat ulushi yuqori bo’lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni keng o’zlashtirish jarayonlarida ilmiy-texnika va innovatsion resurslardan oqilona va yuqori darajada foydalanish muhim va dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Mamlakatning ilmiy-texnik salohiyati va innovatsion resurslardan foydalanish darajasi bir qator ko’rsatkichlar orqali ifodalanadi. Bularga bajarilgan ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarning qiymati, ilmiy muassasalar va tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar va xizmatlarning hajmi dinamikasi, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarining YaIMdagi ulushi, ilmiy tadqiqotlar olib boradigan tashkilot, muassasa va markazlar va ularda band bo’lganlarning soni o’zgarishi, ilmiy-texnika salohiyatining tarmoq tarkibi, kashfiyotlar va yangi ishlanmalarning patent va litsenziyalar shaklida import va eksport qilinishi va boshqalar kiradi.