Janubiy Koreya iqtisodiyotining rivojlanish bosqichlari

3,490 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 6 bet

Hajmi: 20.10 kB

Oxirgi 50 yillikdagi Janubiy Koreyaning iqtisodiy muvaqqiyati sezilarli darajada yuqoriladi. 1962-yildagi Janubiy Koreya kishi boshiga to’g’ri keladigan daromad bo’yicha dunyodagi Kongo va Sudan kabi davlatlardan ham qashshoqroq mamlakatdan so’nggi 30 yilda bu borada “mo’jiza” yaratib, daromadlar miqdori 20 martadan ham oshib ketdi, bundan tashqari YaIMning aholi jon boshiga teng taqsimlanishi bo’yicha kam uchraydigan davlatlar qatoridan o’rin egalladi.
Bu yuqori iqtisodiy o’sish 1961-yilda president Parkning uchinchi respublikasi davriga to’g’ri keldi.
U eksportga asoslangan iqtisodiyotni qo’llab quvvatladi. Prezident Park banklarni va export bilan shug’ullanuvchi tarmoqlarni milliylashtirdi, chetga mahsulot sotuvchi ishbilarmonlarni mukofatladi. Bu mukofotlar ularning daromadini oshirishga xizmat qiluvchi kam foizli zayomlar va import litsenziyalarini qo’llab-quvvtlatlashlardan iborat bo’ldi. Import ishlari qattiq nazorat ostiga olindi, eksport esa pul bilan ta’minlandi, ammo eksport bilan shug’ullanuvchilar o’zlarining invistitsion importlari bo’yicha erkinlashtirildilar va ortiqcha soliqlar olib tashlandi. Janubiy Koreyaning po’lat tayyorlash, kemasozlik, avtomobilsozlik va elektronika sohasidagi muvaqqiyatlari uni qoloq mamlakatdan rivojlangan industrial davlat darajasiga ko’tardi.