Janubiy-sharqiy Osiyo mintaqasida integratsion jarayonlarning asosiy xususiyatlari va rivojlanish istiqbollari

5,890 so'm

Kurs ishi haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 39 bet

Hajmi: 681.0 kB

Format: DOCX

MUNDARIJA

KIRISH
I BOB. JANUBI-SHARQIY OSIYO MINTAQASIDA INTEGRATSION JARAYONLARNING VUJUDGA KELISH HAMDA RIVOJLANISH BOSQICHLARI
1.1. Iqtisodiy integratsiya xususidagi nazariy konseptual qarashlar
1.2 Janubi-sharqiy Osiyo mintaqasida iqtisodiy integratsion jarayonlar yuzaga kelish sharoitlari, sabablari va rivojlanish bosqichlari
II BOB. ASEAN MAMALAKATLARINING MAKROIQTISODIY KO’RSATKICHLARI HAMDA MINTAQADA IQTISODIY HAMKORLIKNING JORIY HOLATI
2.1 ASEAN doirasidagi mamlakatlar makroiqtisodiy ko’rsatkichlari va rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlari
2.2. Mintaqa davlatlari iqtisodiyotining rivojlanishida ASEAN doirasidagi tashqi iqtisodiy hamkorlik roli hamda amaldagi holati
XULOSA VA TAKLIFLAR
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR