Kichik biznes va tadbirkorlikning mohiyati va mazmuni

6,900 so'm

Taqdimot haqida ma’lumotlar:

Slaydlar soni: 47 slayd

Hajmi: 618.00 kB

Reja:
1. Prezidentimiz I.A.Karimovning “Bosh maqsadimiz–mavjud qiynchiliklarga qaramasdan, olib borilayotgan islohatlarni iqtisodiyotimizda tarkibiy o’zgarishlarni izchil davom ettirish, xususiy mulkchilik, kichik biznes va tadbirkorlikka yanada keng yo’l ochib berish hisobidan oldinga yurishdir” mavzusdagi ma’ruzasidan kichik biznes va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish bo’yicha kelib chiqadigan vazifalar.
2. Kichik biznes va tadbirkorlik tushunchalari, ularning mohiyati va mazmuni.
3. Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy asoslari.
4. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotni jadal rivojlantirishdagi roli.
5. O’zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo’yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.