Kichik kinoteatr xizmati ko’rsatishni tashkil etish loyihasi

7,990 so'm

Loyiha haqida ma’lumotlar:
Loyihaning umumiy quvvati: yiliga o’rtacha 50 ta konsert dasturlarida musiqaviy xizmatlarni ko’rsatish;
Ko’rsatiladigan xizmatlar: musiqaviy konsertlar;
O’rtacha yillik daromad: 5 750 000.00 so’m;
Biznes reja 12 betdan iborat;
Hajmi: 153.0 kB.

Biznes reja quyidagi tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi:
1. Kirish qismi
2. Loyihaning asosiy maqsadi va yo’nalishlari
3. Bozor va marketing konsepsiyasi
4. Xizmatlarni sotish programmasi
5. Loyiha narxi
6. Xizmat ko’rsatish programmasi
7. Moliyaviy reja
8. Xulosa

LOYIHANING ASOSIY MAQSADI VA YO’NALISHLARI
Tadbirkorning loyihani amalga oshirishdan maqsadi, shahar va viloyat hududida madaniy xizmat ko’rsatish, ya’ni o’z guruhi bilan kinoteatr va konsertlar tashkil etish bilan shahar va viloyat axolisining ushbu xizmatlarga bo’lgan ehtiyojlarini yanada qondirishdan iborat.
Loyihaning umumiy qiymati 2 300 000 so’m, bo’lib 100 foiz bank krediti hissasidan tashkil qilinadi.
Ushbu loyihani amalga oshirishdan maqsad, kredit hisobidan sotib olinadigan uskunalar hisobidan musiqali madaniy xizmat ko’rsatishni tashkillashtirishni asoslashdir.
Loyiha tashabbuskorining loyihani amalga oshirishdan maqsadi quyidagi sabablarga ko’ra:
– ko’rsatiladigan xizmatlar tannarxining yuqori emasligiga nisbatan kapital xarajatlarning tezda o’zini qoplay olishligi,
– ko’rsatiladigan xizmatlarning potensial xaridorlari bilan loyiha tashabbuskorining o’rtasida, ushbu loyiha bo’yicha olib borilgan muzokaralar, ularning loyiha bo’yicha hamkorlik qilishga juda katta qiziqishi va istagi borligini ko’rsatdi.
Ushbu loyihani amalga oshirish, yuqori sifatli madaniy xizmat ko’rsatishni tashkillashtirish, loyihani ijobiy amalga oshirilishi natijasida olinadigan foydani esa, faoliyat turlarini kengaytirishga yo’naltirishga ichki imkoniyat yaratib beradi.