Kimyoda atom – malekulyar ta’limot

2,499 so'm

Referat haqida ma’lumotlar:

Betlar soni: 6 bet

Hajmi: 14.70 kB

Bo'lim: Teg: ,

Atom-malekulyar talimotining asosiy qoidalari XVII asirning o’rtalariga kelib M.V.Lomanosov tomonidan ishlab chiqildi va igiliz kimyogari J.Daltonning XIX asirning o’rtalarida fanga elementlarning atom massalari xaqidagi tushunchani kirigandan keyingina umum tamonidan etirof etildi.
Moddalar bilan bo’ladigan fizik xodisalarni molekulyar nazariyasini tushuntirib berdi. Kimyoviy xodisalarni tushunturishda molekulyar nazariyaga atomlar xaqidagi talimot yordam beradi. Bu nazariyaning ikkilasi – molekula nazariya bilan atomlar haqidagi nazariya birlashib atom molekulyar ta’limotni hosil qiladi. Bu ta’limotning mohiyatini quyidagi bir necha qoidalar tarzida ta’riflash mumkin: